Unha vez rematado un proxecto, é importante coñecer ata que punto as accións propostas no mesmo tiveron un impacto. É por este motivo, que dende a CME Galega encargamos a realización dunha avaliación externa, co obxectivo de coñecer se as nosas accións teñen un impacto...