Galicia

GALICIA - O pasado 14 de Marzo na Coruña celebrouse un encontro entre os e as integrantes de coalición galega da Campaña Mundial pola Educación e un grupo de 15 docentes de todos os niveis (infantil, primaria e secundaria). O obxectivo que se formulaba a Campaña Mundial pola...