Este ano 2015 é un momento clave. En setembro terá lugar en Nova York a Asemblea Xeral da ONU onde se aprobarán os novos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable que substituirán aos non acadados Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. A Campaña Mundial pola Educación traballa para...

El Premio Nobel de la Paz impartió ayer en A Coruña la conferencia Educación para una sociedad sostenible: construyendo alianzas innovadoras "Mientras un solo niño esté privado de educación no podemos hablar de una comunidad educada". Con esta idea fuerza, el comprometido activista indio nacido en...

O Premio Nobel da Paz impartiu en A Coruña a conferencia Educación para unha sociedade sustentable: construíndo alianzas innovadoras “Mentres un só neno estea privado de educación non podemos falar de comunidade civilizada”. Con esta idea forza, o comprometido activista indio nacido en Vidisha, inauguraba o...

SANTIAGO.- Foron dúas xornadas fantásticas as vividas no Seminario Internacional sobre Educación celebrado os pasados 22 e 23 de Abril na facultade de Ciencias da Educación de Santiago de Compostela, con máis de 150 participantes e cun sentir común: aeducación transforma a vida das persoas. Con...

SANTIAGO.- Fueron dos jornadas fantásticas las vividas en el Seminario Internacional sobre Educación celebrado los pasados 22 y 23 de Abril en la facultad de Ciencias de la Educación de Santiago de Compostela, con más de 150 participantes y con un sentir común: la educación...

GALICIA.- Este ano 2015 é un momento clave. En setembro terá lugar en Nova York a Asemblea Xeral da ONU onde se aprobarán os novos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable que substituirán aos non acadados Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. A Campaña Mundial pola Educación traballa...

GALICIA.- Este año 2015 es un momento clave. En septiembre tendrá lugar en Nueva York la Asamblea General de la ONU donde se aprobarán los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible que sustituirán a los no conseguidos Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Campaña Mundial por...

GALICIA.- O ano 2015 é un ano de retos e desafíos. Esgótanse os prazos para acadar os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio e a comunidade internacional contempla novos espazos de debate e toma de decisións para construír un novo marco de compromisos. A sociedade civil...