Avaliación proxecto CME Galicia 2021

Unha vez rematado un proxecto, é importante coñecer ata que punto as accións propostas no mesmo tiveron un impacto. É por este motivo, que dende a CME Galega encargamos a realización dunha avaliación externa, co obxectivo de coñecer se as nosas accións teñen un impacto na comunidade educativa e na sociedade civil en xeral. Neste documento poderedes atopar as principais resultados e conclusións tras o proceso de avaliación e análise de información. A coalición galega da CME está moi satisfeita co traballo realizado e os resultados acadados neste proxecto, nun ano moi complexo debido á situación sociosanitaria que se leva prolongando dende o 2020.

RESUME AVALIACION CME GALICIA 2021


Una vez terminado un proyecto, es importante conocer hasta que punto las acciones propuestas en el mismo tuvieron un impacto. Es por este motivo por el que desde la CME Galicia encargamos la realización de una evaluación externa, con el objetivo de conocer si nuestras acciones tienen un impacto en la comunidad educativa y en la sociedad civil en general. En este documento podréis encontrar las principales resultados y conclusiones tras el proceso de evaluación y análisis de información. La coalición gallega de CME está muy satisfecha con el trabajo realizado y los resultados obtenidos en este proyecto, en un año más que complicado debido a la situación sanitaria que se lleva prolongando desde 2020.

RESUME AVALIACION CME GALICIA 2021