¡En Euskadi la SAME 2022 nos vuelve a sacar a la calle!

La pandemia ha puesto de manifiesto el valor insustituible de la profesión docente en la sociedad, pero también las difíciles condiciones de trabajo que padecen. Los y las docentes, con una amplia mayoría de mujeres, han estado en primera línea para garantizar la continuidad del aprendizaje cuando las escuelas estaban cerradas y para proporcionar apoyo socioemocional a sus alumnos, especialmente al estudiantado más vulnerable

La sobrecarga de trabajo, el estrés acumulado, el estado psicológico o la falta de apoyo al profesorado son algunas de las causas que pueden producir una gran desmotivación, bajas por enfermedad, absentismo y un bajo rendimiento laboral. Es fundamental cuidar la salud mental del profesorado, ya que esta predice el bienestar emocional y el compromiso del alumnado y se traduce en calidad educativa.

¡Este año ALZAMOS LA VOZ POR EL PROFESORADO!

Desde el equipo territorial vasco de la CME celebraremos la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) la última semana de abril, donde nos movilizaremos para llamar la atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la sociedad en general y especialmente, de los representantes políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos y todas en el mundo. 

En concreto este año volvemos a llevar la SAME a la calle después de 2 años de pandemia, por lo que alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria y profesorado de varios centros educativos se encontrarán en Bilbao, en la Plaza Indautxu, el jueves 28 de abril para alzar su voz por el profesorado, defender el derecho a una educación de calidad que no deje a nadie atrás y por supuesto ¡pasarlo muy bien! 

Una vez el alumnado haya reflexionado en el aula sobre la importancia del profesorado en su educación, expresarán qué piden a favor del profesorado, animándolos a que escriban mensajes o creen sus dibujos, para posteriormente compartirlos con el resto de compañeras y compañeros de otros centros en ¡un mapamundi! gigante que habrá colocado en la plaza. Con esta actividad queremos poner en valor la relevancia del profesorado, así como visibilizar las diferentes realidades que viven en diferentes partes del mundo. 

Además, durante el acto de calle tendrá lugar un taller lúdico, donde queremos que los niños y niñas participantes creen sus micrófonos, y asi ¡alcen la voz por sus profesores y profesoras! Es importante que alumnos y alumnas puedan expresar sus ideas y sientan que sus opiniones importan. 😊

No nos podemos ir sin contaros que, además, varios centros educativos se movilizarán y celebrarán la SAME en sus propias aulas y patios llevando así las movilizaciones SAME a los tres territorios históricos vascos y acercando esta importante reflexión a un abundante grupo de estudiantes de diferentes edades.

¡Seguimos!

Para más información: cme.euskadi@gmail.com

Euskadin, HAMA 2022k kalera ateratzen gaitu berriro!

Pandemiak agerian utzi du irakasleen irakaskuntzak gizartean duen balio ordezkaezina, baina baita pairatzen dituzten lan-baldintza zailak ere. Irakasleak, gehinenak emakumeak, lehen lerroan egon dira eskolak itxita zeudenean ikaskuntzaren jarraipena bermatzeko eta ikasleei laguntza sozioemozionala emateko, batez ere ikasleik ahulenei.

Lan-gainkarga, pilatutako estresa, egoera psikologikoa edo irakasleei laguntzarik ez ematea dira motibazio falta handia, gaixotasunagatiko bajak, absentismoa eta lan-errendimendu baxua eragin dezaketen arrazoietako batzuk. Funtsezkoa da irakasleen osasun mentala zaintzea, horrek ikasleen ongizate emozionala eta konpromisoa iragartzen baititu, eta hezkuntza-kalitate bihurtzen baita.

Aurten AHOTSA ALTXATZEN DUGU IRAKASLEEN ALDE!

HMKren euskal lurralde-taldeak Hezkuntzaren aldeko Munduko Ekintza Astea (HAMA) egingo du apirileko azken astean, eta bertan mobilizatuko gara hezkuntza-komunitatearen, komunikabideen, gizartearen, oro har, eta, bereziki, ordezkari politikoen arreta erakartzeko, munduan guztiontzako kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidea benetakoa eta eraginkorra izan dadin.

Aurten, hain zuzen ere, HAMA kalera eramango dugu berriro, 2 urteko pandermiaren ondoren; beraz, Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailako ikasleak eta hainbat ikastetxetako irakasleak Bilbon izango dira, Indautxu Plazan, apirilaren 28an, osteguna, irakasleen alde ahotsa altxatzeko, inor atzean utziko ez duen kalitatezko hezkuntzarako eskubidea defendatzeko, eta, jakina, oso ondo pasatzeko!

Ikasleek, ikasgelan, irakasleek beren hezkuntzan duten garrantziaz hausnartu ondoren, irakasleen alde zer eskatzen duten adieraziko dute, mezuak idatz ditzaten edo beren marrazkiak sor ditzaten animatuz. Ondoren, beste ikastetxe batzuetako ikaskideekin partekatuko dituzte, plazan ipiniko duten mapamundi erraldoi batean. Jarduera honen bidez, irakasleen garrantzia nabarmendu nahi dugu, baita munduko hainbat lekutan bizi diren errealitateak ikusarazi ere.

Gainera, kaleko ekitaldian tailer ludiko bat egingo da. Bertan, parte hartzen duten haurrek mikrofonoak sortzea nahi dugu, eta horrela, beren irakasleen alde ahotsa altxatuko dute! Garrantzitsua da ikasleek beren ideiak adierazi ahal izatea eta beren iritziak garrantzitsuak direla sentitzea. 😊

Ezin gara joan hau ezan gabe, hainbat ikastetxek HAMA mobilizatu eta ospatuko dutela beren ikasgeletan eta jolastokietan, HAMA mobilizazioak euskaldiko hiru lurralde historikoetan egingo dira, eta gogoeta garrantzitsu hori adin ezberdinetako ikasle askori hurbilduz

Aurrera!

Informazio gehiagorako: cme.euskadi@gmail.com