ODS e Axenda 2030, materia pendente para a comunidade universitaria galega?

Este informe nace co obxectivo principal de dar visibilidade ao coñecemento que ten a comunidade universitaria galega entorno aos Obxetivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e a Axenda 2030, así como atender as súas reflexións sobre o grado de implicación dos gobernos Autonómico e Estatal, e contribuír a mellorar tanto o coñecemento como o traballo en relación aos ODS por parte, xa non só dos gobernos, se non da cidadanía en xeral.

Enmarcado dentro do proxecto Campaña Mundial pola Educación en Galicia 2021 (CME) que implementa a coalición galega de CME, contando coa financiación da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia, este informe invita, tras analizar os resultados, a que se faga unha importante reflexión sobre o estado da Axenda 2030 en Galicia seis anos despois de ser aprobada.Este informe nace con el objetivo principal de dar visibilidad al conocimiento que tiene la comunidad universitaria gallega entorno a los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030, así como atender a sus reflexiones sobre el grado de implicación de los gobiernos Autonómico y Estatal, y contribuír a mejorar tanto el conocimiento como el trabajo en relación a los ODS por parte, ya no solo de los gobiernos, si no de la ciudadanía en general.

Enmarcado dentro del proyecto Campaña Mundial por la Educación en Galicia 2021 (CME) que implementa la coalición gallega de la CME, contanto con la financiación de la Subdirección General de Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia, este informe invita, tras analizar los resultados, a que se haga una importante reflexión sobre el estado de la Agenda 2030 en Galicia seis años después de ser aprobada.