QUE É A SAME?

Desde o ano 2001 a Campaña Mundial pola Educación celebra a Semana de Acción Mundial pola Educación (SAME). É unha semana, normalmente en abril, onde os máis de 124 países que traballamos por garantir o dereito á educación, mobilizámonos para chamar a atención da comunidade educativa, dos medios de comunicación, da sociedade en xeral e especialmente, dos representantes políticos sobre a necesidade de facer real e efectivo o dereito a unha educación de calidade para todos e todas no mundo.

A SAME 2018

Preparados para a Semana de Acción Mundial pola Educación ( SAME) 2018? Este ano baixo o lema “A educación o camiño para á paz Deixa a túa pegada!” celebrarase do 23 ao 29 de abril e queremos visibilizar a situación da educación en contextos de conflito e emerxencia, destacando o papel fundamental da educación como a única forma de acabar coa intolerancia e a violencia tanto nas contornas educativas como no conxunto da sociedade, e como ferramenta imprescindible para favorecer unha resolución pacífica dos conflitos e promover unha cultura de paz.

Os datos relativos ao cumprimento do dereito á educación en situacións de conflito e emerxencia son cada vez máis alarmantes: hai 75 millóns de nenos e nenas de entre 3 e 18 anos sen escolarizar en 35 países afectados por distintos tipos de crises, mentres que só a metade da infancia refuxiada ou en situacións de desprazamento interno vai á escola primaria, e só un 25% asiste ao primeiro ciclo de educación secundaria. Esta situación non soamente supón unha vulneración do dereito á educación deses millóns de nenos, nenas e mozas que en moitas ocasións deixan de asistir á escola por inseguridade e/ou falta de recursos, senón que impide que a educación cumpra a súa función como factor de paz e elemento de protección fronte á pobreza ou a inxustiza.

Nos últimos anos observamos un incremento masivo dos desprazamentos forzosos de persoas, principalmente por mor de graves situacións de conflito, como o caso de Siria, pero tamén por culpa de desastres naturais derivados do cambio climático, a situación económica dos seus países de orixe ou por razóns de persecución política e relixiosa. Estes desprazamentos forzosos chegaron a un récord mundial en 2016 alcanzado os 65,6 millóns de persoas, privadas de moitos dos seus dereitos, entre eles o dereito á educación, e afectando especialmente a menores, que representan o 51% da poboación refuxiada do mundo.

A educación, unha ferramenta para a construción de paz A paz empeza por rexeitar a violencia como mecanismo de resolución de conflitos. É fundamental que as persoas se eduquen nunha serie de valores que promovan a resolución non violenta dos conflitos: xustiza, liberdade, cooperación, respecto, solidariedade, a actitude crítica, o compromiso, a autonomía, o diálogo e a participación. No caso das sociedades afectadas por situacións de conflito e post-conflito, o dereito á educación é esencial para: a construción de paz e a promoción de sociedades máis cohesionadas, a protección da infancia, a normalización da vida e a efectiva reconstrución das zonas afectadas por conflitos.

No caso de España, a educación é fundamental para que os menores sexan conscientes das realidades que vive a infancia noutros contextos, para que recoñezan e eviten actitudes como o racismo e a xenofobia e recoñezan o valor da diversidade mediante a comprensión e o coñecemento. En definitiva, o acceso á educación constitúe unha poderosa ferramenta para construír sociedades capaces de resolver os seus conflitos de maneira pacífica, tanto naqueles países que xa ven afectados por este tipo de situacións como nos que, como España, convértense en lugares de acollida. No apartado de materiais podes atopar as unidades didácticas para traballar a Campaña este ano, así como o noso documento de posicionamento con reivindicacións a representantes políticos, cartel, adhesivo, etc.

Prepárate para ser activista! Deixa A túa Pegada

MATERIAIS

Poñemos a disposición dos centros educativos materiais didácticos para sensibilizarse e concienciar á comunidade educativa sobre a importancia do Dereito á Educación.

 

Que nos xogamos? Se queredes poñer a proba os vosos coñecementos sobre a situación da educación no mundo, animámosvos a probar o noso pequeno Trivial sobre o dereito á educación. Unha ferramenta divertida para aprender xogando? Preme na seguinte ligazón,e mellora as túas puntuacións!

Todos os anos a SAME xira ao redor dun tema polo que nos mobilizamos e presionamos aos nosos políticos para que cumpran os seus compromisos respecto ao dereito á Educación. As mensaxes crave da Campaña pódense atopar no Documento de posicionamento.

Cada ano preparamos adhesivos, carteis, vídeos, para dar difusión á SAME e que a nosa voz poida chegar á cidadanía. Ademais tras cada SAME preparamos unha Memoria onde recollemos todos os esforzos dos nosos activistas polo Dereito á Educación.

Para construír unha cidadanía informada e concienciada sobre o Dereito á Educación que salga á rúa para reclamar este Dereito básico de todas as persoas no mundo cada ano preparamos propostas de mobilización nos centros educativos e na rúa para que a cidadanía e os representantes políticos poidan escoitar aos nosos activistas.