La CME a Catalunya arriba a la Universitat de Barcelona amb una proposta d’APS pels seus alumnes d’Educació Social

El dilluns 9 i el dimecres 11 d’octubre vam estar amb el grup d’Educació Social de l’assignatura d’Ètica, Valors i Educació Social de la Universitat de Barcelona.

Durant les sessions, vam presentar el projecte de la CME, introduint l’Educació per la Ciutadania Global i realitzant un recorregut sobre el nostre bagatge, els mecanismes de treball i el desplegament territorial del projecte a Catalunya. D’altra banda, es va presentar una proposta d’activitat d’Aprenentatge i Servei (ApS) a desenvolupar pels estudiants del grau.

L’activitat d’ApS esdevé una oportunitat per combinar processos d’aprenentatge adquirits en les aules amb el servei a la comunitat, tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de generar-hi un impacte positiu. Aquesta acció forma part del Resultat 3 del projecte «Una crida pel dret a l’educació a Catalunya», el qual pren com a objectiu implicar als alumnes de les diferents esferes educatives en la defensa del dret a l’educació.

Des de la CME defensem la involucració dels diferents agents de l’àmbit educatiu en la construcció d’una societat més justa i equitativa, així doncs, considerant les universitats com un espai de desenvolupament social de gran valor, esdevé per imprescindible buscar la seva col·laboració en el nostre projecte.

Al llarg de la presentació, els estudiants van mostrar una actitud interessada, respectuosa i participativa, fet que volem agrair des de l’equip de CME Catalunya. D’altra banda, volem donar les gràcies a les docents de l’assignatura, la Fàtima Avilés Sedeño i la Brenda Bär Kwast, per cedir-nos l’espai en les seves aules, així com acompanyar-nos durant el procés.

En les pròximes setmanes, coneixerem els grups que planificaran i executaran una acció de sensibilització per l’ODS4 i 5 dirigida a infants i joves. Us mantindrem actualitzats sobre l’evolució d’aquest procés.