La Campanya Mundial per la Educació arriba a Cataluña

El projecte “Campanya Mundial per l’Educació a Catalunya: una crida pel dret a l’educació” arriba a Catalunya gràcies al finançament de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament que possibilita la implementació en el territori de diferents activitats relacionades amb la CME estatal.

Aquest projecte s’implementa en agrupació d’entitats i la conformen Ajuda en Acció, Entrecultures i Educo.

Busquem fomentar una ciutadania activa compromesa amb el dret a l’educació per tots i totes, per tal d’aconseguir les fites marcades en l’Agenda 2030 i concretament en l’ODS4 (Dret a l’educació) i l’ODS 5 (igualtat de gènere). Ens proposem augmentar els coneixements, la consciència crítica i l’acció transformadora de la comunitat educativa catalana mitjançant accions de sensibilització, mobilització i incidència política en el marc de la Campanya Mundial per l’Educació (CME).

Volem consolidar i ampliar el treball de la CME a Catalunya amb diferents activitats. Us expliquem alguns exemples de propostes que volem desenvolupar dins del marc del projecte:

  • Creació d’un consell assessor integrat per docents, institucions implicades, expertes d’educació i gènere i personal tècnic del projecte que assessorarà i farà seguiment de les propostes i avaluarà els processos i els seus impactes.
  • Formar i capacitar al personal docent i educadors/es de la comunitat educativa catalana per promoure la seva implicació en la reivindicació sobre el paper de l’educació com a dret humà bàsic i factor clau de transformació social i de desenvolupament sostenible.
  • Promoure la participació de l’alumnat de la comunitat educativa en la construcció de ciutadania global i compliment ODS 4 mitjançant accions d’incidència i mobilització.
  • L’administració pública catalana reconeix la CME a Catalunya com a actor clau en la mobilització pel dret a l’educació per tothom. Realitzarem una anàlisi de l’estat d’apropiació i coneixement del marc de l’agenda 2030 per part de les universitats catalanes per tal de conèixer en quina mesura això suposo un canvi actitudinal i de compromís amb el desenvolupament mediambiental i social, que impliqui ciutadania crítica i conscienciada amb la importància de no deixar ningú enrere.

Aprofitem per fer una crida a docents i educadors. Vols participar al Consell Assessor? Podràs fer el seguiment de les activitats desenvolupades i aportar el punt diferencial com a docent/educador dins del marc del projecte.

Si estàs interessat et pots adreçar a la següent adreça de correu electrònic: patricia.andaluz@educo.org