Teixint xarxes per l’educació

CATALUÑA.- En el marc del projecte “Teixint xarxes per l’educació” dut a terme pel grup territorial de Catalunya de la Campanya Mundial per l’Educació i amb el suport de la Diputació de Barcelona hem elaborat diferents recursos i materials per fer més divertit i dinàmic el procés de reflexió sobre el dret a l’educació amb els infants i joves d’escoles i entitats.

Concretament, hem elaborat una exposició acompanyada d’ una guia didàctica sobre el dret a l’educació, un tríptic i una sèrie de jocs que cedim a les escoles i entitats (veure pdfs adjunts).

Si voleu demanar més informació, podeu contactar amb EDUCO: educo@educo.org

En el marco del proyecto «Tejiendo redes por la educación» llevado a cabo por el grupo territorial de Cataluña de la Campaña Mundial por la Educación y con el apoyo de la Diputación de Barcelona hemos elaborado diferentes recursos y materiales para hacer más divertido y dinámico el proceso de reflexión sobre el derecho a la educación con los niños y jóvenes de escuelas y entidades.

Concretamente, hemos elaborado una exposición acompañada de una guía didáctica sobre el derecho a la educación, un tríptico y una serie de juegos que cedemos a las escuelas y entidades

Si queréis solicitar más información, podéis contactar con EDUCO: educo@educo.org