Acte final de la setmana d´acció mundial per l´educació a Ontinyent

ONTINYENT.- Un cop més, la comunitat educativa d’Ontinyent donava suport a la Campanya Mundial pe l’Educació, treballant a les aules les propostes didàctiques que des de la CEM es proposaven. La Setmana d’Acció Mundial per l’Educació ha tingut un ampli ressò als 16 centres  que hi participaven: E.I.Tralara, E.I Bamby, E.I Rialles, E.I Llombo, E.I Koda, E.I Menuts, E.I La Roda, CEIP Martínez Valls,   CEIP  Bonavista, CEIP Rafael Juan Vidal, CEIP Lluís Vives, Collegi la Milagrosa,  Collegi La Concepción, IES Pou Clar, C.E.E. La Vall Blanca, Collegi Pureza de Maria, Escola de Magisteri del Campus d´Ontinyent.

L’acte final, es va emmarcar dins les activitats de la V FIRA PER LA SOLIDARITAT, el proppassat  dissabte, 15 de juny, a la Plaça de Sant Domingo d’Ontinyent.  Vint panells expositors acollien el resultat dels treballs que a les diferents escoles s’havien fet al voltant del lema: Sense profes no hi ha escola. Junt a les representacions gràfiques s’exposava les impressions, les valoracions i les exigències que des dels centres manifestaven a la societat i a la classe política,respecte de la consecució dels objectius del millenni.

L’acte final de la SAME va tenir la seua vessant institucional, ja que hi era present una nombrosa representació de tots els grups polítics que configuren la corporació municipal, comptant, també, amb la presència del 1r. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Otinyent.

Una a una, les diferents delegacions dels centres educatius van anar llegint el manifest que s’havia treballat a cada centre, com a conclusió al seu treball de sensibilització al voltant de la necessitat d’un professorat format i motivat arreu del món.  Alumnes, mares i pares o el professorat eren els encarregats de llegir i fer arribar la seua opinió a la societat ontinyentina que assistia a l’acte i als polítics que ens acompanyaven. Alumnes de l’Escola Universitària de Magisteri Infantil, del Campus Universitari d’Ontinyent, llegien el manifest institucional de la CME.

Posteriorment, Joan Bou, president d’Escoles Solidàries, en nom i representació de la Campanya Mundial per l’Educació, feia entrega dels diferents manifests al 1r. Tinent d’Alcalde, amb la petició que la corporació municipal d’Ontinyent es manifestara al respecte i fera arribar aquesta demanda a les instàncies polítiques nacionals competents per  demanar-los que es complisquen aquests objectius i perquè demostren a la ciutadania que podem confiar en els compromisos dels nostres dirigents polítics.

Sollicitant  als nostres governants  que es comprometen més amb la lluita contra la pobresa, no trenquen el seu compromís amb l’Ajuda Oficial al Desenvolupament i amb aconseguir que l’accés a una educació de qualitat siga una realitat per a totes les persones del món.

Finalment, el Sr. Francés, tinent d’alcalde, es va comprometre a passar aquesta demanda al ple de la corporació municipal per estudiar i donar suport a tot el que la societat escolar d’Ontinyent manifestava respecte de la necessitat d’una educació de qualitat per a totes i tots.