La Campanya Mundial per l’Educació al Llibre dels bons moments dels alumnes d’ educació infantil de Lestonnac de Lleida

CATALUÑA.- Els alumnes d’educació infantil del collegi  Lestonnac, des de l’acció tutorial ens proposem cada curs recopilar tots els bons moments viscuts.

Des de l’ inici de les classes fins a l’últim dia, sorgeixen moltes situacions, moments compartits entre la tutora i els alumnes, que es mereixen un petit record. De manera molt manual, elaborem el llibre dels bons moments.

Es un treball cooperatiu, reflexiu,  el qual permet establir i afavorir uns vincles afectius entre mestra i alumnes  del tot necessaris ens aquest primers anys de vida escolar.

Ens permet treballar en les relacions personals, ens dona oportunitat per compartir experiències, afavoreix la complicitat entre adult -infant i sobretot el treball cooperatiu que es realitza, collabora en la cohesió de grup.

En definitiva el llibre elaborat en obrir-lo presenta clarament, una mestra, uns alumnes, una metodologia, un recurs plàstic i una educació.