L’escola d’adults Martinet de Nit, a Barcelona, reflexiona sobre els contrastos Nord-Sud en l’educació

CATALUNYA.- En el marc de la Campanya Mundial per l’Educació, Educació Sense Fronteres Catalunya va organitzar els 19 i 20 de febrer dos tallers a l’escola d’adults Martinet de Nit, de Barcelona, sobre el Dret a  una Educació de Qualitat per a Tothom.cme_45

Al taller hi van participar un total de 80 persones aproximadament, dividides en dos grups, on hi havia la representació de tots els col•lectius d’alumnes que actualment estudien en aquest centre (gent gran, immigrants, joves, homes i dones de mitjana edad…).

El taller es va centrar en l’anàlisi comparativa de diferents realitats educatives del Nord i del Sud, per donar peu a la reflexió sobre els desequilibris i mancances existents, especialment pel que fa a la situació del professorat, tema central de la CME d’aquest any. Així, es van repassar els models de l’ensenyament que hi hagut a Espanya des del franquisme fins al moment actual i es va analitzar la situació en països com Tanzània i Colòmbia.

La sessió va generar una dinàmica grupal molt participativa on alguns dels presents van poder expresar-se a partir de les seves pròpies vivències als països d’origen, donant peu a una interacció entre persones de diferents generacions i cultures.